Boussert, S; Diez-Perez, I; Kogan, MJ; de Oliveira, E; Giralt, E

ACS Nano, 3, 3091-3097 (2009)